naslovna stranica
pregled atributa
pregled šifrarnika
pitanja, prijedlozi...
 
www.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
 
dokumenti
 
 

hrEdu imeničke sheme

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (AAI@EduHr) je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim resursima.

Sustav AAI@EduHr temelji na distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP tehnologiji. Kako bi taj distribuirani sustav imenika bio jasno definiran, pouzdan i efikasan nužno je definirati odgovarajuću imeničku shemu odnosno precizan popis atributa s jasnim opisom, semantikom i sintaksom.

Za potrebe AAI@EduHr infrastrukture definirane su dvije imeničke sheme, hrEduPerson (za podatke o osobama) i hrEduOrg (za podatke o ustanovama). Prve inačice tih imeničkih shema izrađene su 2005. godine, a najnovija specifikacija hrEdu imeničkih shema (verzija 1.3.1) objavljena je u srpnju 2010. godine.

Najnovije verzije hrEduPerson i hrEduOrg imeničkih shema izrađene su na temelju aktualnih standarda za imeničke sheme person, orgPerson, inetOrgPerson, eduPerson i schac, a prilikom izrade nastojali smo uvažiti i sugestije korisnika te iskoristiti dosadašnja iskustva u razvoju i održavanju sustava AAI@EduHr i njegovog povezivanja sa srodnim sustavima u zemlji i svijetu.

Terminskim je planom predviđeno da se migracija imenika matičnih ustanova na najnoviju verziju hrEdu imeničkih shema obavi u vremenu od 1.9.2010. do zaključno 31.12.2010. godine.

Na ovim stranicama navedeni su aktualni podaci o hrEdu imeničkim shemama. Odabirom opcija u izborniku s lijeve strane možete vidjeti detaljne podatke o sadržaju hrEduPerson i hrEduOrg imeničkih shema, te predložiti eventualne dopune i izmjene na za to posebno kreiranoj temi na forumu Srca.

Naravno, ako imate bilo kakvih pitanja ili primjedbi vezanih uz sadržaj ovih web stranica ili imeničkih shema, uvijek nas možete kontaktirati i elektroničkom poštom na team@aaiedu.hr