naslovna stranica
pregled atributa
pregled šifrarnika
pitanja, prijedlozi...
 
www.aaiedu.hr
developer.aaiedu.hr
www.eduroam.hr
pks.aaiedu.hr
 
dokumenti
 
 

Pregled atributa

Na ovoj stranici navedeni su svi atributi definirani u hrEduPerson i hrEduOrg imeničkim shemama, a uz svaki atribut dan je kratki opis sa sljedećim podacima:

  • Naziv atributa - ime atributa na hrvatskom jeziku
  • LDAP naziv - naziv atributa u LDAP imeniku
  • Status - atribut može biti obvezan ili opcionalan
  • Frekvencija - može li navedeni atribut u LDAP imeniku imati jednostruku (1) ili višestruku (n) vrijednost

Klikom na naziv atributa dobit ćete detaljne podatke o odabranom atributu.

hrEduPerson shema:

Naziv atributa: LDAP naziv: Status: Frekvencija:
Korisnička oznaka hrEduPersonUniqueID obvezan 1
Identifikator korisnika u ustanovi uid obvezan 1
Zaporka userPassword obvezan 1
Ime i prezime cn obvezan n
Prezime sn obvezan n
Ime givenName obvezan n
Elektronička adresa mail obvezan n
Telefonski broj telephoneNumber opcionalan n
Lokalni telefonski broj hrEduPersonExtensionNumber opcionalan n
Broj mobilnog telefona mobile opcionalan n
Fax broj facsimileTelephoneNumber opcionalan n
Brojčani identifikator osobe hrEduPersonUniqueNumber obvezan n
OIB hrEduPersonOIB obvezan 1
Datum rođenja hrEduPersonDateOfBirth opcionalan 1
Spol hrEduPersonGender opcionalan 1
Slika jpegPhoto opcionalan n
Certifikat userCertificate opcionalan n
URI adresa labeledURI opcionalan n
Stručni status hrEduPersonProfessionalStatus opcionalan 1
Zvanje hrEduPersonAcademicStatus opcionalan 1
Područje znanosti hrEduPersonScienceArea opcionalan n
Povezanost s ustanovom hrEduPersonAffiliation obvezan n
Temeljna povezanost s ustanovom hrEduPersonPrimaryAffiliation obvezan 1
Vrsta studenta hrEduPersonStudentCategory opcionalan 1
Datum isteka temeljne povezanosti hrEduPersonExpireDate obvezan 1
Položaj u ustanovi hrEduPersonTitle opcionalan 1
Uloga u ustanovi hrEduPersonRole opcionalan n
Vrsta posla u ustanovi hrEduPersonStaffCategory opcionalan n
Pripadnost grupi hrEduPersonGroupMember opcionalan n
Naziv matične ustanove o obvezan n
Oznaka matične ustanove hrEduPersonHomeOrg obvezan 1
Organizacijska jedinica ou opcionalan n
Broj sobe roomNumber opcionalan n
Poštanska adresa postalAddress obvezan 1
Mjesto (lokalitet) l obvezan 1
Poštanski broj postalCode opcionalan 1
Ulica i kućni broj street opcionalan 1
Kućna poštanska adresa homePostalAddress opcionalan n
Kućni telefonski broj homeTelephoneNumber opcionalan n
Desktop uređaj hrEduPersonCommURI opcionalan n
Oznaka privatnosti hrEduPersonPrivacy opcionalan n
Trajna korisnička oznaka hrEduPersonPersistentID obvezan 1
Mrežno ime displayName opcionalan 1
Mrežna oznaka korisnika schacUserPresenceID opcionalan n
Broj kartice hrEduPersonCardNum opcionalan n

hrEduOrg shema:

Naziv atributa: LDAP naziv: Status: Frekvencija:
Naziv ustanove o obvezan n
Identifikator ustanove dc obvezan n
Brojčani identifikator ustanove hrEduOrgUniqueNumber obvezan n
OIB ustanove hrEduOrgOIB obvezan 1
Poštanska adresa postalAddress obvezan n
Mjesto (lokalitet) l obvezan n
Poštanski broj postalCode opcionalan n
Ulica i kućni broj street opcionalan n
Telefonski broj telephoneNumber opcionalan n
Fax broj facsimileTelephoneNumber opcionalan n
Broj mobilnog telefona hrEduOrgMobile opcionalan n
Elektronička adresa hrEduOrgMail obvezan n
Tip ustanove hrEduOrgType obvezan 1
Pripadnost ustanovi hrEduOrgMember opcionalan 1
URL adresa ustanove hrEduOrgURL obvezan 1
URI adresa politike hrEduOrgPolicyURI opcionalan n
URI-tip ustanove schacHomeOrganizationType opcionalan n